Program Jubileuszowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej

30 lat Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej – akademicka opieka paliatywna i wspierająca w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Poznań, 14 września 2019 r.
Centrum Kongresowo – Dydaktyczne UM


9:00-9.15
Otwarcie Konferencji

Prof. dr hab. med., dr h. c. Jacek Łuczak FRCP – Honorowy Przewodniczący Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. med. Andrzej Tykarski – Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Dr hab. med. Szczepan Cofta – Dyrektor Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu, Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego

Mgr Jędrzej Solarski – Zastępca Prezydenta Miasta Poznania

Mgr Damian Marciniak – Dyrektor Wydziału Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

9:15
Sesja 1: Historia opieki paliatywnej i hospicyjnej

Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Jacek Łuczak, Dr hab. med. Szczepan Cofta

9.15 – 9.30 Prof. dr hab. med. Jacek Łuczak: Rozwój opieki paliatywnej w Poznaniu,

9.30 – 9.40 Dr med. Halina Bogusz: o książce "Moje Palium"

9.40 – 9.50 Dr med. Anna Jakrzewska–Sawińska: Moja droga do opieki paliatywnej

9.50 – 10.05 Dr Jolanta Stokłosa: Historia ruchu hospicyjnego w Polsce

10.05 – 10.20 Dr hab. med. Szczepan Cofta: 30 lat opieki paliatywnej w Szpitalu  Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

10.15 – 10.50 Prof. Jacek Łuczak, Dr Zbigniew Kaczmarek, Mgr Marek Karolczak: Historia Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej – Zarządu Głównego, Oddziałów w Poznaniu, Włocławku i Wałbrzychu

10:50 – 11:15
Przerwa

11:15
Sesja 2: Interdyscyplinarny zespół opieki paliatywnej

Przewodniczący: Dr med. Wiesława Piotrowska, Mgr Anna Głowacka

11.15 – 11.25 Mgr Anna Głowacka: Rola pielęgniarek w opiece paliatywnej

11.25 – 11.35 Mgr Izabela Kaptacz: Dzienna opieka paliatywna

11.35 – 11.45 Mgr Katarzyna Stachnik: Wsparcie psychologiczne i socjalne

11.45 – 11.55 Mgr Barbara Grochal: Wolontariat Hospicjum Palium w Poznaniu

11.55 – 12.05 Ksiądz Prałat Andrzej Rygielski: Rola kapelana w opiece paliatywnej

12.05 – 12.15 Dyskusja

12.15 – 13.45
Sesja 3. Panel dyskusyjny: stan obecny i perspektywy rozwoju opieki paliatywnej i wspierającej w Polsce

12.15 – 12.30 Przedstawiciel Ministra Zdrowia: Działania podejmowane dla poprawy dostępności do opieki paliatywnej

12.30 – 12.40 Dr Wiesława Pokropska: Stan opieki paliatywnej w Polsce w 2019 r.

12.40 – 12.50 Dr Hanna Philips: Kontraktowanie świadczeń opieki paliatywnej w województwie wielkopolskim

12.50 – 13.00 Wojciech Leppert: Sytuacja opieki paliatywnej w województwie wielkopolskim w 2019 r.

13.00 – 13.40 Dyskusja. Moderatorzy: Wojciech Leppert, Dr med. Aleksandra Ciałkowska–Rysz

13.00 – 13.10 Dr Jolanta Stokłosa: Problemy jednostek opieki paliatywnej bez kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia

13.10 – 13.20 Dr hab. med. Szczepan Cofta: Wsparcie Szpitali Klinicznych dla opieki paliatywnej

13.20 – 13.30 Mgr Izabela Kaptacz: Sytuacja pielęgniarek w opiece paliatywnej

13.30 – 13.40 Dr med. Andrzej Stachowiak: Zastosowanie nowoczesnych technologii dla poprawy jakości opieki paliatywnej

13.40 – 13.45 Prof. dr hab. med., dr h. c. Jacek Łuczak FRCP. Podsumowanie dyskusji. Propozycja powołania Zespołu przy Ministrze Zdrowia dla opracowania Programu Rozwoju Opieki Paliatywnej i Wspierającej w Polsce

13:45 – 14:30
Obiad

14:30
Sesja 4: Ocena jakości życia i jakości opieki paliatywnej

Przewodniczący: Dr n. biol. Małgorzata Stańczyk, Dr med. Tomasz Grądalski

14.30 – 14.50 Wojciech Leppert: Ocena jakości życia chorych w opiece paliatywnej i wspierającej

14.50 – 15.10 Dr med. Tomasz Grądalski: Kliniczne zastosowanie Palliative Outcome Scale do oceny jakości opieki paliatywnej

15.10 – 15.30 Dr n. biol. Małgorzata Stańczyk: Wpływ muzykoterapii na jakość życia  chorych w opiece paliatywnej

15:30 – 15:45
Dyskusja

15:45 – 16:00
Przerwa

16:00
Sesja 5: Postępy w leczeniu bólu i innych objawów

Przewodniczący: Dr hab. med. Maciej Sopata, Dr hab. med. Aleksandra Kotlińska–Lemieszek

16.00 – 16.20 Dr hab. med. Aleksandra Kotlińska–Lemieszek: Postępy w leczeniu farmakologicznym bólu u chorych na nowotwory

16.20 – 16.40 Dr med. Wiesława Piotrowska: Zapobieganie bólowi proceduralnemu w praktyce pielęgniarskiej

16.40 – 17.00 Dr med. Grzegorz Kowalski: Zastosowanie technik interwencyjnych leczenia bólu u chorych w opiece paliatywnej

17.00 – 17.20 Dr hab. med. Maciej Sopata: Nowe wyzwania i możliwości: leczenie owrzodzeń i ran przewlekłych

17.20 – 17.40 Mgr Maria Naglak-Bilewska: Leczenie obrzęku chłonnego

17.40 – 18.00 Dr med. Iwona Zaporowska–Stachowiak: Opieka paliatywna dla chorych ze stwardnieniem zanikowym bocznym

18:00
Dyskusja. Podsumowanie i zakończenie Konferencji


Komitet Naukowy Konferencji

Honorowy Przewodniczący

Prof. dr hab. med., dr honoris causa Jacek Łuczak FRCP

Przewodniczący

Wojciech Leppert

Wice – Przewodniczący

Dr hab. med. Szczepan Cofta

Mgr Marek Karolczak

Dr Ewa Kaczmarek

Członkowie

Dr hab. med. Aleksandra Kotlińska–Lemieszek

Dr hab. med. Maciej Sopata

Dr Ewa Bączyk

Dr Maciej Kluziak

Dr med. Grzegorz Kowalski

Dr med. Wiesława Piotrowska

Mgr Janina Nogalska

Mgr Anna Głowacka

Mgr Barbara Mocek

Mgr Elżbieta Tomaszewska

Mgr Grażyna Jaroszyk

Mgr Lidia Pęcak

Dr med. Justyna Bieda

Dr med. Halina Bogusz

Dr med. Iwona Zaporowska–Stachowiak

Mgr Barbara Grochal

Mgr Aleksandra Skotarska

Mgr Monika Pyszczorska

Mgr Justyna Nowakowska

Mgr Dominika Kamińska

Mgr Katarzyna Stachnik

Mgr Maria Naglak

Mgr Marta Drąg

Mgr Karina Antonowicz

OrganizatorzyPatronat honorowy

Certyfikat

Patronat


  • Prof. dr hab. med. Andrzej Tykarski – Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Mgr Izabela Kaptacz – Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej
  • Czasopismo “Palliative Medicine in Practice” – Wydawnictwo Via Medica
  • Dr Wiesława Pokropska – Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej

Miejsce obrad

Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
ul. Przybyszewskiego 37, 60–356 Poznań


Komitet Naukowy Konferencji – kontakt

Wojciech Leppert
tel. 603 922 298,
e–mail: wojciechleppert@wp.pl

Kontakt w sprawach organizacyjnych

Profile Poznań
ul. Zgoda 14/9, 60-128 Poznań
tel.: 61 661 60 08
602 72 65 51
608 340 400
e-mail: biuro@profile.poznan.pl


Partnerzy

Profile Poznań © 2019 :: Strony internetowe Trojka Design