14 września 2019 r.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Centrum Kongresowo – Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

1.

Historia opieki paliatywnej i hospicyjnej

2.

Interdyscyplinarny zespół opieki paliatywnej

3.

Stan obecny i perspektywy rozwoju opieki paliatywnej i wspierającej w Polsce

4.

Ocena jakości życia i jakości opieki paliatywnej

5.

Postępy w leczeniu bólu i innych objawów

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki,
Drodzy Koledzy,

Wojciech Leppert
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji
Prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej

W imieniu założyciela Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej i Honorowego Przewodniczącego, Pana Profesora dr hab. med., dr h. c. Jacka Łuczaka i Komitetu Organizacyjnego, chciałbym serdecznie zaprosić na Jubileuszową Konferencję Naukowo–Szkoleniową:

30 lat Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej – akademicka opieka paliatywna i wspierająca w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

która odbędzie się w dniu 14 września 2019 r. w Centrum Kongresowo – Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. Przybyszewskiego 37.

Jubileusz to okazja do przypomnienia historii i podsumowania, ile w naszej wspólnej pracy zaszło zmian na przestrzeni trzech ostatnich dekad. W tym okresie udało nam się wiele osiągnąć, ale mamy również świadomość wielu niedostatków i braków w naszej opiece. Podczas Konferencji chcielibyśmy dokonać oceny obecnej sytuacji opieki paliatywnej i wspierającej w Polsce, postępów w leczeniu bólu i innych objawów. Liczymy, że nasza Konferencja stanie się forum wymiany doświadczeń, a także okazją do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami w opiece paliatywnej na świecie. Chcielibyśmy także podjąć refleksję nad nowymi wyzwaniami oraz zaproponować kierunki rozwoju opieki paliatywnej i wspierającej w Polsce.

Konferencję Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej objął Patronatem Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Prof. dr. hab. n. med. Andrzej Tykarski, Konsultanci Krajowi w dziedzinie medycyny paliatywnej i pielęgniarstwa opieki paliatywnej, Wiceprezydent Miasta Poznania i czasopismo „Palliative Medicine in Practice”. Wykładowcami Konferencji są naukowcy i praktycy o bogatym doświadczeniu klinicznym.

Bardzo liczymy, że zechcecie Państwo uczestniczyć w tym wydarzeniu, które kierujemy do wszystkich pomagającym chorym i rodzinom.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Wojciech Leppert
Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji
Prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej

 

OrganizatorzyPatronat honorowy

Certyfikat

Patronat


  • Prof. dr hab. med. Andrzej Tykarski – Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Mgr Izabela Kaptacz – Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej
  • Czasopismo “Palliative Medicine in Practice” – Wydawnictwo Via Medica
  • Dr Wiesława Pokropska – Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej

Miejsce obrad

Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
ul. Przybyszewskiego 37, 60–356 Poznań


Komitet Naukowy Konferencji – kontakt

Wojciech Leppert
tel. 603 922 298,
e–mail: wojciechleppert@wp.pl

Kontakt w sprawach organizacyjnych

Profile Poznań
ul. Zgoda 14/9, 60-128 Poznań
tel.: 61 661 60 08
602 72 65 51
608 340 400
e-mail: biuro@profile.poznan.pl


Partnerzy

Profile Poznań © 2019 :: Strony internetowe Trojka Design