“Wiara Słowian” Tomasz J. Kosiński

Mitologia słowiańska zdaje się przeżywać swój renesans. Na przestrzeni ostatnich kilku lat powstało więcej wartościowych książek (nie tylko naukowych) o wierzeniach naszych przodków niż kiedykolwiek. “Wiara Słowian” to najnowsza publikacja Tomasza J. Kosińskiego (https://www.taniaksiazka.pl/wiara-slowian-tomasz-kosinski-p-1387421.html), odkrywająca tajemnice naszych praojców.

Wciąż żywy w świadomości ogółu, przekłamany obraz wierzeń słowiańskich

Wyobrażenie o życiu i wierzeniach ludzi zasiedlających tereny Słowiańszczyzny przed przyjęciem chrześcijaństwa, przez stulecia było obrazem niezwykle krzywdzącym. Rozprzestrzeniło się ogólne przekonanie, że świat naszych przodków  był ubogi, płytki i niewart większej uwagi. Próżno doszukiwać się jednoznacznej przyczyny takiego stanu rzeczy. Przyłożyli do tego rękę włodarze Kościoła, z ogromnym sukcesem (niestety) pleniąc naszą rdzenną kulturę, ale także, setki lat później, zaborcy i piszący zgodnie z narzuconą przez nich cenzurą autorzy. “Wiara Słowian“, podobnie jak poprzednie publikacje Kosińskiego, stara się obalić mity powstałe wokół historii i religii naszych protoplastów.

Próba rehabilitacji wierzeń słowiańskich

Wiedza o wierzeniach Słowian jest niezwykle uboga. Brak źródeł historycznych potwornie utrudnia badanie naszej fascynującej przeszłości. Publikacja Kosińskiego jest rozbudowaną pozycją, która wprowadza wiele nowych wątków, stawiających rdzenny zespół wierzeń w korzystniejszym świetle. Łaknący szczegółowych informacji na temat swych korzeni, miłośnicy mitów “pogańskich” znajdą tutaj wiele przydatnych wiadomości. Książka podzielona jest na części obszernie (w miarę możliwości) wyczerpujących temat. Znajdziemy w niej, między innymi szczegółowe opisy:

  • podstaw słowiańskiej mitologii;
  • kosmogonii;
  • systemu wierzeń;
  • obrzędów religijnych i magicznych;
  • panteonu bóstw Słowiańskich.

Usystematyzowanie wierzeń słowiańskich jest zadaniem nad wyraz trudnym. Zawarte w książce bogate fakty na temat wyobrażeń powstania świata, barwne opisy świąt i związanych z nimi rytuałów, próba “uporządkowania” chaosu, jakim spowite są dostępne przekazy dotyczące bóstw – wszystkie te elementy sprawiają, że niniejsza publikacja zdaje się stawać na wysokości zadania, uzupełniając braki w ogólnej wiedzy dotyczącej mitologii praojców.

Tomasz J. Kosiński jest popularyzatorem kultury słowiańskiej. We wszystkich swoich wcześniejszych publikacjach: “Rodowód Słowian” (2017), “Słowiańskie skarby. Tajemnice zabytków runicznych z Retry” (2018), “Runy słowiańskie” (2019), “Bogowie Słowian” (2019), podejmuje próbę rehabilitacji naszej przepięknej prahistorii. Autor udowadnia, że wiara Słowian i ich mitologia nie ustępują miejsca innym, dobrze znanym i przez wielu podziwianym, starożytnym kultom, więcej, w wielu przypadkach jest od  ich bogatsza i ciekawsza.

Jedzenie zdjęcie svetlanasokolova - pl.freepik.com